Spoed

Voor spoed of pijn zijn wij altijd bereikbaar. U kunt telefonisch contact opnemen met de praktijk, zodat we een zo spoedig mogelijke oplossing kunnen vinden.

Heeft u buiten openingstijden (avonden, weekend) een ongeval, nabloeding of andere acute klacht die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld, kunt u bellen naar onderstaand spoednummer.

U krijg een dienstdoende tandarts uit de regio aan de lijn die de ‘spoedsituatie; beoordeelt en passende afspraken met u maakt.