Corona

Ondanks de onzekere en rumoerige Corona-periode wordt vanuit de overheid en het RIVM geadviseerd om de mondzorg, vanwege het grote belang, voort te zetten. Daarom volgen we nauwgezet de laatste ontwikkelingen en bijbehorende adviezen, waardoor we in staat zijn om u op een veilige wijze te ontvangen en te behandelen.

Als tandheelkundige professionals zijn we opgeleid om dagelijks te werken met strenge maatregelen wat betreft hygiëne preventie en veiligheid. Echter, hebben we vanwege het COVID-19 virus een aantal nog aanvullende maatregelen getroffen. Namelijk:

  • Bij het maken van een afspraak stellen wij u een aantal vragen over uw actuele gezondheidstoestand, zodat wij indien nodig gepaste maatregelen kunnen nemen (triage).
  • Wij ontvangen u met een glimlach, maar geven geen handen.
  • Wij verzoeken u om maximaal 5 minuten voor aanvang van de afspraak aanwezig te zijn.
  • Kom zoveel mogelijk alleen. Tenzij begeleiding noodzakelijk is.
  • Om de 1,5 meter grens te respecteren kunnen er slechts een beperkt aantal patiënten plaatsnemen in de wachtruimte.
Neem contact met ons op